Türkiye’nin ilk “Yeşil-Eko Liman”ı Marport

Arkas Holding

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından başlatılan T.S.E işbirliği ile yürütülen “Yeşil Liman / Eko liman” projesi kapsamında Marport sertifikalandırılan ilk liman oldu

Marport yürüttüğü yeşil projelerle 2013 yılında 3.750.000 kg karbon salınımının önüne geçti ve 6 milyon 8 bin litre yakıt tasarrufu yaptı.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dünyanın önde gelen bir birçok liman tesisi tarafından ““Yeşil Liman / Eko liman”  projesinin uygulandığı ve bu unvanın gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğinden yola çıkarak Türkiye’de bu projeyi başlattı. Yeşil Liman/ Eko Liman Projesi sonucunda liman tesislerinde; çevre politikası ve hedeflerinin oluşturulması, çevre duyarlılığının arttırılması, liman tesislerinde risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması gibi birçok hususun gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE)ile imzaladığı Yeşil Liman İşbirliği Protokolü  kapsamında, uluslararası düzenlemeler ve en iyi uygulamalar temelinde ulusal “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu’nun” oluşturuldu. Yeşil Liman/Eko Liman Sertifikası almak isteyen liman işletmelerinin denetimleri hazırlanan kriterler kapsamında etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yeşil-Eko liman başvuru şartları ve kriterleri dâhilinde, başvurusunu gerçekleştiren Marport yapılan denetimlerin sonucunda Yeşil-Eko Liman Projesi kapsamında, Türkiye’nin ilk Yeşil Liman Sertifikasını almaya hak kazandı.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda düzenlenen Yeşil Liman-Eko Liman sertifika törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar V. M. Hamdi Yıldırım, T.S.E Başkanı Sebahittin Korkmaz, Arkas Holding Liman Hizmetleri Grup Başkanı Hakan Genç ve ilgili yöneticiler katıldı.

İlk defa bir limana yeşil liman sertifikası verildiğini belirten Yıldırım, Türkiye’nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, yeşil liman sertifikalandırılmasının da bu kapsamdaki faaliyetler açısından önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etti.
Arkas Holding Liman Hizmetleri Grup Başkanı Hakan Genç, “Türkiye’nin ilk Yeşil Liman/Eko Limanı sertifikasını alan Marport’un sahipleri ve çalışanları adına çok gururluyum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı ve TSE’yi başlattıkları Yeşil Liman/Eko Liman projesi ile ilgili kutluyorum. Marport, Türkiye’nin öncü holdinglerinden Arkas ile küresel liman işletmecisi Terminal Investment LTD. tarafından 2001 yılında kuruldu. Gerek çağdaş liman yerleşim planı uygulamaları gerek en gelişkin teknolojiye sahip ekipman seçimi ve gerek tercih edilen işletim sistemi bakımından ülkemizde birçok ilklere imza attı. Yeşil Liman-Eko Liman projesini ilk duyduğumuzda yönetim olarak gerekli başvuruyu yaptık. Bu süreçte yaklaşık 8 milyon dolar yatırımla liman sahasında çalışan 35 RTG vincin çalışma sistemini dizelden elektrikliye dönüştürdük. Projenin başladığı tarihte 35 olan RTG sayımız bugün 41 ve 9 yeni siparişimiz var. Siparişlerimizi teslim aldığımızda toplam elektrikli RTG sayımız 50 olacak. Eğer bu projeyi gerçekleştirmeseydik 2013 yılında yaklaşık 3.750.000 kg karbondioksit gazını doğaya bırakacaktık ki bu 6 bin ağacın bir yılda tutacağı karbondioksit miktarına eşdeğerdir. Diğer taraftan 6 milyon 8 bin litre yakıt tasarrufu yaptık. Bakanlığımız yanında Türk Standartları Enstitüsü tarafından da denetlenmiş olarak bu sertifikayı almak bizim çok önem verdiğimiz bir husus. Türkiye’nin ilk yeşil/eko limanı sertifikasını vermeye bizi layık gördükleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
 
 

Diğer Mecralar

Menü