Arkas Petrol, EPDK’nın Petrol Piyasası Raporu’nda kendi kategorisinin birincisi

Arkas Holding

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından açıklanan Petrol Piyasası Raporu’na göre Arkas Petrol; transit ihrakiye satışları (bunker)’nda 2012 yılının birincisi oldu.
Enerji sektörünün tamamını kayıt altına alarak, kayıt dışı, sahte ve kacak akaryakıt sorununu önemli boyuttta azaltmayı amaçlayan ve sektörü düzenleyen EPDK, çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak hazırladığı piyasa raporlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Böylelikle sadece vergi, fiyat veya kayıt dışılıkla kamuoyunda tartışılmasından ziyade, petrol endüstrisinin ülke ekonomisine sağladığı katma değer, oluşturduğu istihdam gibi verileri de gözler önüne seriyor. Rapor, sektör icin referans niteliğinde önem taşıyor.
 
Arkas Petrol, EPDK’nın hazırladığı 2012 Petrol Piyasası Raporu’na göre yakıt satış rakamları baz alındığında 480 bin 277 ton ile transit ihrakiye satışlarında birinci oldu. Raporda Arkas Petrol’ün toplam satışları iki ayrı kategoride değerlendirildi. “Transit Rejime Tabi Olarak Teslim Ettikleri (yurtdışı menşeli ürün)Denizcilik Yakıtları” başlığında 265 bin 783 ton ile piyasanın yüzde 20’lik payının sahibi olurken “İhraç Ettikleri Denizcilik Yakıtları” başlığında ise 214 bin 494 ton ile yüzde 25’lik piyasa payı elde etti.
 
2006 yılının başında akaryakıt sektoründe faaliyet gostermeye başlayan Arkas Petrol, bugün Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bolgesi’ndeki limanlar başta olmak uzere dünyanın tüm limanlarında gemilere yakıt ikmali yapıyor. Arkas Petrol’ün genç filosunda 5 yakıt ikmal tankeri bulunuyor.

Diğer Mecralar

Menü