Arkas Line “Yeşil” ile Mutabık

Genel

Arkas Line karbon ayak izini azaltmada önemli adımlar atarken, karbondioksit salınımını hedefinin ötesinde düşürdü. Bir yandan çeşitli projelere imza atan diğer yandan da regülasyonlar çerçevesinde belirlenen; gemilerinde düşük sülfürlü yakıt kullanımını sürdüren şirket, ECOVADIS Kurumsal Sosyal Sorumluluk derecelendirmesinde ise gümüş madalya sahibi.

Küresel iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara varması, bir yandan doğal kaynakların korunmasını zorunlu kılarken, diğer yandan sürdürülebilir kalkınmaya önem verilmesini gerektiriyor. Arkas şirketlerinden Akdeniz, Karadeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Afrika’da konteyner gemileriyle düzenli hat gemi taşımacılığı yapan Arkas Line ise bu konuda regülasyonların ötesinde adımlar atıyor.

Arkas Line hedefini aştı

Dünya konteyner taşımacılığının yüzde 85’ini elinde tutan 16 deniz nakliyat firması ve 85’ten fazla global müşteri ve forwarder’dan oluşan CCWG çalışma grubunun 2013 senesinden bu yana Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan Arkas Line, 2011-2020 yılları arasında yaptığı operasyonel iyileştirmeler ile CO2 emisyonlarını yüzde 26,2 düşürerek yüzde 25 hedefinin üstüne çıktı. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), MARPOL sözleşmesine uygun olarak gemilerde kullanılan akaryakıtta sülfür içeriğinin yüzde 3,5’ten yüzde 0,5’e düşürülmesi uygulaması gereğince tüm gemilerde VLSFO yakıt kullanımına geçen Arkas Line, sülfür emisyonunu da yüzde 82,8 oranında düşürdü.

Sürdürülebilirlikte gümüş madalya

Küresel tedarik zincirleri için dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu EcoVadis’e de 2015 yılından bu yana üye olan Arkas Line, 2021 CSR derecelendirmesine göre gümüş madalyaya sahip. Çevre, çalışan hakları, iş hayatında etik değerler ve sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıktan ve bunların altında 21 kriterden oluşan EcoVadis CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) değerlendirmesi, bir şirketin CSR ilkelerini, iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini ölçüyor.

MINI-CHIP ile yakıt tüketiminde düşüş

Arkas Line’ın PROMATECH Denizcilik Teknolojileri ve Londra’daki Brunel Üniversitesi iş birliği ile başlattığı “Mini- Chip (Minimizing Carbon Footprint)” projesi dört yıllık sürecin ardından başarıyla tamamlandı.  Proje, bir simülasyon kurgusu olarak nakliye operasyonlarında kaliteden ödün vermeksizin yakıt tüketimini düşürmek, karbon ayak izini en aza indirgemek ve maliyetleri azaltmak üzere, yük taşıyıcıları için yenilikçi bir “Karar Destek Sistemi” sunuyor. Yapılan testler sonucunda, doğru yakıt ve yakıt ikmal zamanlamasının toplam yakıt tüketimini yüzde 5 ile yüzde 10 oranında azalttığı gözlemlendi. Denizcilik sektöründe bugüne kadar karbon ayak izi konusunda servis ve maliyet hedefleriyle ölçümlenen ilk çalışma olan Mini-Chip ayrıca, gemi hız kararları, yakıt ikmal noktası seçim kararları, yakıt fiyatları, gecikme cezaları ve liman belirsizlikleri arasındaki karmaşık ilişkileri belirlemek için analitik yöntemlere de sahip.

“Yeşil için Maviler”

Avrupa Birliği (AB) “Yeşil Mutabakat”la birlikte yeşil ekonomi için yeni bir yol haritası çizerken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansında (COP26) imzalanan anlaşmada ise ilk kez fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılmasına yer veriliyor.

Arkas ise bu konuda gerekli adımları atarak sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarını ve uzun vadeli dönüşüm stratejilerini holding çatısı altındaki şirketlerin ortak katılımıyla oluşturulan “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi” altında takip edecek. Hali hazırda uyguladığı çevre dostu projelerini ve geliştirilecek yeni eylem planlarını ise “Arkas Yeşil için Maviler” platformu üzerinden Arkas çalışanlarıyla paylaşacak. Çalışma grubunun amacı tüm Arkas çalışanlarını sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek, eğitim içerikleri oluşturmak, karbon ayak izinin ölçülmesi ve takibini sağlamak ile AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları çerçevesinde izlenecek yolları belirlemek.

İş kollarının yanı sıra sosyal sorumluluk bakımından da denizlere ciddi ölçüde önem veren Arkas ve TURMEPA iş birliğinde başlatılan proje kapsamında faaliyete geçen Arkas TURMEPA II atık toplama teknesi, 15’inci sezonunu tamamladı. 2006 yılından bu yana Arkas TURMEPA II atık alım teknesinin topladığı atık su miktarı da 2 milyon litreye ulaştı. Projeyle, 15,3 milyon litre deniz suyunun da temiz kalması sağlanmış oldu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de deniz ekosisteminin korunmasına yönelik adımlar atmayı sürdüren Arkas Deniz Ticaret Filosu’nun da son dört yılda balast suyu arıtma sistemi kurulan gemi sayısı tüm filoda yüzde 75’e yükseltildi.

 

Diğer Mecralar

Menü